28 dagars avmasknings behandling på Smådjurskliniken

Publicerad: 04-05-2012

Avmaskning för att hålla hunden kontinuerligt resklar mellan Sverige och Åland.

Först ges två behandlingar. Dessa kan ges två dagar i följd. En särskild anteckning om detta görs i passet av veterinären. Därefter ges avmaskning kontinuerligt med högst 28 dagar mellan. Behandlingen bekräftas av veterinär i passet. Vi skickar kallelse per e-post inför nästa behandling. Kostnaden för behandlingen är 26,30€ plus medicinkostnad 2-15€ beroende på sort och mängd. Man får ett rabattkort som fylls i vid varje avmaskning, den 10 gången är gratis och då betalar man bara för tabletterna. Sedvanlig rabatt ges när samma ägares hundar behandlas samtidigt.
Avmaskningen kan ske under drop-in tiden onsdag kvällar kl 16.30-18.00.
Glöm inte giltig rabiesvaccination ! 

Val av maskmedel
Om man inte misstänker att hunden bär på spolmask undviker man kombinationspreparat och använder ett preparat som specifikt har effekt mot bandmask. På så sätt minskar man risken för resistensutveckling. Än så länge har vi inte hört talas om resistensproblem hos bandmaskar