Avmaskning krävs för införsel från Sverige

Publicerad: 23-12-2011

Efter årsskiftet blir det lättare att resa med djur till Sverige, men svårare att komma tillbaka till Finland från Sverige. Finland inför nämligen krav på avmaskning från Sverige.

Behandling mot echinococcos från och med 1.1.2012

Läkemedelsbehandling mot echinococcos (dvärgbandmask) krävs framöver endast av hundar, katter behöver inte längre behandlas. Också valpar under tre månader och bl.a. hundar som kommer till Finland från Sverige skall behandlas innan de kommer till landet. Veterinären i landet utanför Finland antecknar läkemedlet som getts i djurets pass.

Behandlingen ges i det land, där hunden senast befunnit sig innan det överskred gränsen till Finland i första hand 1-5 dygn före införseln. Läkemedlet kan således inte längre ges vid gränsen just innan djuret överstiger gränsen. Momentet i den nuvarande lagstiftningen om att ett sällskapsdjur inte behöver behandlas, om det kommer tillbaka till Finland efter att ha befunnit sig utomlands i mindre än 24 h, stryks.

Alternativt kan för hundar användas 28 dygnsregeln

Vid införsel från EU-länder eller med sådana jämförbara länder, om det uppgetts att pass används. Sällskapsdjuret skall före resan behandlas minst två gånger med högst 28 dygns intervall i EU-länder eller med sådana jämförbara länder och därefter upprepas behandlingen regelbundet med högst 28 dygns intervall så länge som resandet fram och tillbaka tar. Om det hålls ett längre avbrott i behandlingarna, måste behandlingsprogrammet börjas om från början. Om en hund utnyttjar 28 dygnsregeln, antecknas ett omnämnande om detta i punkten behandling mot echinococcos på djurets pass. Omnämnandet antecknas på finska eller svenska och på engelska. Om passets sidor fyllts med anteckningar, beviljas hunden ett nytt pass. Det lönar sig att ha med såväl det nya som det gamla passet på resor.

Någon behandling mot echinococcos krävs inte, då hunden kommer direkt till Finland från UK, Irland, Malta eller Norge (Svalbard undantaget).

För mer information kontakta Evira: Tel: 020690991 Mån-Ons 9-11 eller e-post: ehyte@evira.fi