Dåliga nyheter för uppfödare

Publicerad: 16-12-2014

Den 29/12 avskaffar Sverige möjligheten att ta in ovaccinerade valpar yngre än 12 veckor.

Även valpar måste vara rabiesvaccinerade för införsel och rabiesvaccination är giltig först när den ges efter 12 veckors ålder. Därefter följer en karenstid på 21 dagar, således får man inte längre föra in valpar yngre än 15 veckor till Sverige.

OBS. Fortfarande är det oklart om Finland kommer att ändra sina importregler, vi återkommer så fort vi får mera information från Evira.