Mikrochippning för kattlucka

Publicerad: 18-07-2014

Vid mikrochippning av katter för kattlucka ska man först:

Kontrollera att chipet är kompatibelt med aktuell lucka. Microchip Compatibility Checker finns för både PetSafe Petporte och Sure Flap.

Luckenheten borde sättas ihop, strömsättas, programmeras och testas på aktuell(a) katt/er innan den monteras på plats.