Ny veterinär

Publicerad: 18-09-2017

Vi välkomnar vår nya medarbetare Tove Bergman.
Tove kommer från Åbo och har arbetat på Åbo Djursjukhus, som har dygnetrunt öppet, så hon har god erfarenhet av att arbeta med jourfall. Till Glädje för alla dvärhundägare kan vi meddela att Tove innehar behörighet att ge knäledsutlåtande till Finska Kennelklubben.