Påminnelse angående avmaskningen

Publicerad: 10-10-2012

Sedan den 01.01.2012 har det blivit enklare att ta hunden till Sverige eftersom de avskaffat kravet på rabiesblodprov, men mycket svårare att komma tillbaka till Finland eftersom de infört krav på avmaskning mot dvärgbandmask. Detta på grund av att man år 2011 upptäckte dvärgbandmask hos rävar i Sverige.

Följande krav gäller för att ta in en hund (gäller även valpar) till Finland:

1. Hunden måste vara ID-märkt med mikrochip (tatuering godkänns endast om den är klart läsbar och att man har ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011)

2. Hunden (även valpar) måste ha ett EU-pass

3. Avmaskning mot dvärgbandmask.
Alternativ 1:
Avmaskningen sker hos veterinär i det land man kommer ifrån (Sverige) 1-5 dygn före införseln till Finland. Avmaskningen måste alltså ges minst 24 timmar innan man kommer tillbaka till Finland. Det är inte tillåtet att ge avmaskningen i Finland i förväg. Det är alltså inte möjligt att åka över till Sverige över en dag. Observera att även valpar som köps i Sverige ska avmaskas minst ett dygn innan införseln.

Alternativ 2 (28-dagarsregeln):
För dem som reser ofta och för dem som får svårt att uppsöka veterinär i Sverige i rätt tid eller som vill undvika de höga jourkostnaderna i Sverige om avmaskningen måste ske under jourtid.

Hunden måste vara avmaskad hos veterinär minst två gånger med högst 28 dygn mellan. Dessa avmaskningar får göras i hemlandet (Finland) och får ges två på varandra följande dagar. Veterinären noterar i passet att 28-dagarsregeln ska tillämpas. Därefter förnyas avmaskningen med högst 28 dagars intervall. Går det längre måste man börja om från början. På detta sätt hålls hunden ständigt resklar mellan Finland och Europa inklusive Sverige.

Behandling mot dvärgbandmask krävs inte då hunden kommer direkt till Finland från Storbritanien, Irland eller Malta.

4. Rabiesvaccination
Alla hundar över 3 månaders ålder måste ha giltig rabiesvaccination för att få resa. Veterinären noterar giltighetstiden (som varierar beroende på hundens ålder, vaccinsort och land där hunden vaccinerats) i en särskild ruta i det blåa EU-passet. Vaccinering måste ges minst 21 dygn före införseln. Efter omvaccinering krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen sker innan den föregående vaccinationen slutar gälla.

Undantag 1: Valpar yngre än 3 månader som hämtas till Finland behöver inte vara rabiesvaccinerade. I valpens pass eller på ett skilt dokument ska uppfödaren intyga att valpen endast vistats hos uppfödaren och att valpen inte varit i kontakt med vilda djur. Det är alltså viktigt att valpen är yngre än 12 veckor när man hämtar den från Sverige, om valpen är äldre, måste man vänta 3 veckor efter rabiesvaccinationen innan man för in den till Finland.

Undantag 2: Tillstånd från Jordbruksverket i Sverige krävs för valpar yngre än 3 månader (90 dagar) som ska till Sverige.

Några ord om maskmedel:
Det finns flera olika sorters maskmedel som innehåller den speciella substans som behövs mot bandmask. Många är så kallade kombinationspreparat som även innehåller ämnen mot andra maskar. Dessa kombinationspreparat rekommenderas endast när man har konstaterat eller misstänker annan maskinfektion (tex spolmask). Användningen av dessa kombinationspreparat kan dels ge biverkningar hos hunden och dels bidra till resistensproblem (spolmaskarna utvecklar motståndskraft mot preparatet). Det speciella maskmedlet mot bandmask (praziquantel) tolereras mycket väl av hundar, veterligen har det aldrig rapporterats några biverkningssymptom, man använder rentav en åttafaldig dos när man behandlar hundar mot binnikemask och har inte heller då noterat några biverkningar.

Några ord om sjukdomen echinococcos:
Sjukdomen är inte farlig för hundar, men är extremt farlig för människor. Parasiten utvecklas i tarmen hos hunddjur och de mikroskopiskt små äggen sprids i avföringen och kan på så sätt via damm från pälsen smitta människa, en annan smittväg är bär och svamp. Hos människor utvecklas parasiten som dyntblåsor i levern eller hjärnan. Sjukdomen är obotlig och kan vara dödlig. Sjukdomen kräver livslång behandling och i vissa fall levertransplantation. I områden med många smittade rävar (främst i Alpregionen) påvisas årligen omkring 10 fall per miljon invånare. Problemet är alltså inte att många människor drabbas, utan att sjukdomen är så pass allvarlig.

I Sverige har man påträffat dvärgbandmask hos 3 av 3000 rävar (jan-2012) och än så länge ingen hos hund.

Mer information hittas på
http://www.evira.fi/

http://www.sva.se/

http://www.jordbruksverket.se/