Valpköpare

Publicerad: 05-02-2016

Var noga med att kontrollera att alla bestämmelser uppfylls om du köper valp utomlands,

 även Sverige, annars riskerar du att valpen måste avlivas. Enligt reglerna ska djur som inte förts in till landet lagenligt omedelbart isoleras och sedan återsändas, sättas i karantän (vilket är mycket dyrt) eller avlivas.

Det är inte möjligt att återsända en valp yngre än 15 veckor till Sverige och en rad andra EU-länder. Reglerna är till för att skydda oss och våra djur från smittsamma och farliga sjukdomar som finns i andra EU-länder, mestadels i södra och östra Europa.

 

Tänk på att:

-En valp yngre än 12 veckor får importeras men då ska den inte vara rabiesvaccinerad utan istället ska man ha med sig ett ”vilda djur-intyg” tillsammans med EU-passet.

- En 12-16 veckors valp som fått rabiesvaccin får föras in till landet utan att karenstiden på 21 dagar uppfylls, men då måste den också ha ett ”vilda djur-intyg”.

- En valp äldre än 16 veckor som är rabiesvaccinerad måste vänta 21 dagar efter rabiesvaccinationen innan den får resa

- Även valpar hur små de än är måste medicineras mot rävens dvärgbandmask av en veterinär som antecknar avmaskningen i passet 5-1 dygn före införseln.

- Pga smittorisken rekommenderar myndigheterna att enbart över 16 veckor gamla vaccinerade djur reser över gränserna, speciellt från länder där det förekommer rabies såsom Rumänien, Polen, Grekland och Kroatien.

- Om ett djur är avsett att säljas eller överlåtas vidare till en ny ägare gäller andra strängare regler (införsel i kommersiellt syfte).