Tips och råd 

Resa med hund, avmaskning m.m

Sedan den 01.01.2012 har det blivit enklare att ta hunden till Sverige eftersom de avskaffat kravet på rabiesblodprov, men svårare att komma tillbaka till Finland eftersom de infört krav på avmaskning mot dvärgbandmask. Detta på grund av att man år 2011 upptäckte dvärgbandmask hos rävar i Sverige.

Följande krav gäller för att ta in en hund (gäller även valpar) till Finland:

1. Hunden måste vara ID-märkt med mikrochip (tatuering godkänns endast om den är klart läsbar och att man har ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011)

2. Hunden (även valpar) måste ha ett EU-pass

3. Avmaskning mot dvärgbandmask.


Alternativ 1:
Avmaskningen sker hos veterinär i det land man kommer ifrån (Sverige) 1-5 dygn före införseln till Finland. Avmaskningen måste alltså ges minst 24 timmar innan man kommer tillbaka till Finland. Det är inte tillåtet att ge avmaskningen i Finland i förväg. Det är alltså inte möjligt att åka över till Sverige över en dag. Observera att även valpar som köps i Sverige ska avmaskas minst ett dygn innan införseln.

Alternativ 2 (28-dagarsregeln):
För dem som reser ofta och för dem som får svårt att uppsöka veterinär i Sverige i rätt tid eller som vill undvika de höga jourkostnaderna i Sverige om avmaskningen måste ske under jourtid.

Hunden måste vara avmaskad hos veterinär minst två gånger med högst 28 dygn mellan. Dessa avmaskningar får göras i hemlandet (Finland) och får ges två på varandra följande dagar. Veterinären noterar i passet att 28-dagarsregeln ska tillämpas. Därefter förnyas avmaskningen med högst 28 dagars intervall. Går det längre måste man börja om från början. På detta sätt hålls hunden ständigt resklar mellan Finland och Europa inklusive Sverige.

Behandling mot dvärgbandmask krävs inte då hunden kommer direkt till Finland från Storbritanien, Irland eller Malta.

4. Rabiesvaccination
Alla hundar över 3 månaders ålder måste ha giltig rabiesvaccination för att få resa. Veterinären noterar giltighetstiden (som varierar beroende på hundens ålder, vaccinsort och land där hunden vaccinerats) i en särskild ruta i det blåa EU-passet. Vaccinering måste ges minst 21 dygn före införseln. Efter omvaccinering krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen sker innan den föregående vaccinationen slutar gälla.

Undantag: Valpar yngre än 3 månader som hämtas till Finland behöver inte vara rabiesvaccinerade. På ett skilt dokument (här kan du ladda ner) skall nya djurägaren intyga att valpen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Det är viktigt att valpen är yngre än 12 veckor när man hämtar den från Sverige, om valpen är äldre, måste man vänta 3 veckor efter rabiesvaccinationen innan man för in den till Finland.*

Länder som inte tillåter inresa med valpar yngre än 15 veckor:
OBS att ett stort antal länder i EU (bl.a Sverige) samt Norge inte tillåter inresa med valpar yngre än 15 veckor. Belgien, Cypern, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbrittanien, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Sverige och Norge.

Några ord om maskmedel...
Det finns flera olika sorters maskmedel som innehåller den speciella substans som behövs mot bandmask. Många är så kallade kombinationspreparat som även innehåller ämnen mot andra maskar. Dessa kombinationspreparat rekommenderas endast när man har konstaterat eller misstänker annan maskinfektion (tex spolmask). Användningen av dessa kombinationspreparat kan dels ge biverkningar hos hunden och dels bidra till resistensproblem (spolmaskarna utvecklar motståndskraft mot preparatet). Det speciella maskmedlet mot bandmask (praziquantel) tolereras mycket väl av hundar, veterligen har det aldrig rapporterats några biverkningssymtom, man använder rentav en åttafaldig dos när man behandlar hundar mot binnikemask och har inte heller då noterat några biverkningar.

Några ord om sjukdomen echinococcos...
Sjukdomen är inte farlig för hundar, men är extremt farlig för människor. Parasiten utvecklas i tarmen hos hunddjur och de mikroskopiskt små äggen sprids i avföringen och kan på så sätt via damm från pälsen smitta människa, en annan smittväg är bär och svamp. Hos människor utvecklas parasiten som dyntblåsor i levern eller hjärnan. Sjukdomen är obotlig och kan vara dödlig. Sjukdomen kräver livslång behandling och i vissa fall levertransplantation. I områden med många smittade rävar (främst i Alpregionen) påvisas årligen omkring 10 fall per miljon invånare. Problemet är alltså inte att många människor drabbas, utan att sjukdomen är så pass allvarlig.

Information om inresa (återresa till Finland) http://www.evira.fi/
Information om resa till Sverige 
http://www.jordbruksverket.se/

RABATTKORT Vi har rabattkort på avmaskningar här på kliniken, vilket innebär att man får en stämpel per avmaskning och 10e gången betalar man endast för avmaskningstabletten. Efter 12e gången får man 50 % rabatt på mottagningsavgiften.


Fästingmedel

Här har vi samlat information om de fästingmedel som vi säljer på kliniken.
Vi har även fästingplockare i butiken!

Bravecto
, för hund
- Tuggtablett
- Mot fästingar och loppar
- Säkert att använda till valp över 2 kg och 8 veckor
- Säkert att använda till avelsdjur/dräktiga/digivande tikar
- Verkar upp till 12 veckor

Seresto
, för katt och hund
- Halsband
- Mot fästingar, pälsätande löss och loppor
- Säkert för valpar över 7 veckor
- Ej till dräktiga och digivande tikar
- Verkar upp till 8 mån

Scalibor, för hund
- Halsband
- Mot fästingar, sandmyggor och myggor
- Säkert för valpar över 7 veckor
- Säkert att använda till dräktiga och digivande tikar
- Verkar i 5-6 mån

Effipro, för katt och hund
- Spoton-preparat
- Mot fästingar och loppor
- Säkert för kattungar över 8 veckor eller kattungar över 1 kg
- Säkert för valpar över 8 veckor eller över 2 kg
- Verkar i ca 2-4 veckor

Bayvantic, för hund
- Spoton-preparat
- Mot fästingar och loppor
- Effekten minskar om hunden simmar ofta
- Säkert till valpar över 7 veckor och över 1,5 kg
- Går att använda under dräktighet och laktation
- Verkar upp till 3-4 veckor


Mikrochipmärkning för hund och katt

Här på kliniken id-märker vi djuren med ett mikrochip där vi förutom att identifiera djuret eletroniskt även kan läsa av djurets temperatur, detta besparar både tid för oss och obehag för djuret.


Bortsprungna djur

Om man ser en ensam hund kan man ta fast den om hunden självmant kommer till en. Gå ej nära/ta fast en aggressiv hund. Om hunden kan orsaka farosituation t.ex vid större väg -> kontakta 112. Om du ser en ensam hund på rymmen kan mani meddela t.ex Maries djurhem eller Bortsprungna djur på Åland på Facebook. Ni kan också kontakta oss på Ålands Smådjursklinik för att se ifall vi har identifikationsnummer på djuret. Om du får fast hunden -> kolla halsbandet ifall där finns ev kontaktuppgifter. Är hunden skadad eller sjuk, kontakta veterinär.


Smådjursbegravningsplatsen Ekbacken

Begravningsplatsen finns i Grelsby och sköts av Ålands Kenneldistrikt.

Behöver man hjälp med begravningen så kontaktar man Linda Pihl på 040-7025569.

Att begrava djuret själv kostar 42 euro, och att ombudet både hämtar och begraver djuret kostar 103 euro. Djuret bör ligga i en skoask eller kartong. Graven är giltig i 10 år, om så önskas kan tiden förlängas mot en extra avgift. Använd gärna natursten eller stenplatta istället för ett kors för att märka graven.

Vägbeskrivning till Smådjursbegravningsplatsen Ekbacken
Kör väg 4 mot "Geta"
Kör 1200 m från Mattssons i Godby, sväng mot "Grelsby"
Kör 400 m sväng höger "Stornäs"
Kör 700 m sväng höger "Lillövägen" Skylt "Smådjurs begravningsplats"
Kör 900 m sväng vänster Skylt "Smådjurs begravningsplats"
Kör 500 m framme.

Vid frågor kontakta ekbacken@akd.ax