Tips och råd 

Resa med hund, avmaskning m.m

Följande krav gäller för att ta in en hund (gäller även valpar) till Finland:

1. Hunden måste vara ID-märkt med mikrochip (tatuering godkänns endast om den är klart läsbar och att man har ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011)

2. Hunden (även valpar) måste ha ett EU-pass

3. Avmaskning mot dvärgbandmask.


Alternativ 1:
Avmaskningen sker hos veterinär i det land man kommer ifrån (Sverige) 1-5 dygn före införseln till Finland. Avmaskningen måste alltså ges minst 24 timmar innan man kommer tillbaka till Finland. Det är inte tillåtet att ge avmaskningen i Finland i förväg. Det är alltså inte möjligt att åka över till Sverige över en dag. Observera att även valpar som köps i Sverige ska avmaskas minst ett dygn innan införseln.

Alternativ 2 (28-dagarsregeln):
För dem som reser ofta och för dem som får svårt att uppsöka veterinär i Sverige i rätt tid eller som vill undvika de höga jourkostnaderna i Sverige om avmaskningen måste ske under jourtid.

Hunden måste vara avmaskad hos veterinär minst två gånger med högst 28 dygn mellan. Dessa avmaskningar får göras i hemlandet (Finland) och får ges två på varandra följande dagar. Veterinären noterar i passet att 28-dagarsregeln ska tillämpas. Därefter förnyas avmaskningen med högst 28 dagars intervall. Går det längre måste man börja om från början. På detta sätt hålls hunden ständigt resklar mellan Finland och Europa inklusive Sverige.

Behandling mot dvärgbandmask krävs inte då hunden kommer direkt till Finland från Storbritanien, Irland eller Malta.

4. Rabiesvaccination
Alla hundar över 12 veckors ålder måste ha giltig rabiesvaccination för att få resa. Veterinären noterar giltighetstiden (som varierar beroende på hundens ålder, vaccinsort och land där hunden vaccinerats) i en särskild ruta i det blåa EU-passet. Vaccinering måste ges minst 21 dygn före införseln. Efter omvaccinering krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen sker innan den föregående vaccinationen slutar gälla.

Undantag: Valpar yngre än 12 veckor får hämtas till Finland utan att vara rabiesvaccinerade. För valpar 12-16 veckor krävs rabiesvaccination men ingen väntetid på 21 dagar innan införel. För båda undantag krävs ett "vilda djur-intyg" där nya djurägaren intygar att valpen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies.

Intyget hittas här  https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/djur/hundar-katter-och-illrar/hundvalpar-kattungar-och-illervalpar-eu-lander.


Länder som inte tillåter inresa med valpar yngre än 15 veckor:
OBS att ett stort antal länder i EU (bl.a Sverige) samt Norge inte tillåter inresa med valpar yngre än 15 veckor. Belgien, Cypern, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbrittanien, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Sverige och Norge.

Några ord om maskmedel...
Det finns flera olika sorters maskmedel som innehåller den speciella substans som behövs mot bandmask. Många är så kallade kombinationspreparat som även innehåller ämnen mot andra maskar. Dessa kombinationspreparat rekommenderas endast när man har konstaterat eller misstänker annan maskinfektion (tex spolmask). Användningen av dessa kombinationspreparat kan dels ge biverkningar hos hunden och dels bidra till resistensproblem (spolmaskarna utvecklar motståndskraft mot preparatet). Det speciella maskmedlet mot bandmask (praziquantel) tolereras mycket väl av hundar, veterligen har det aldrig rapporterats några biverkningssymtom, man använder rentav en åttafaldig dos när man behandlar hundar mot binnikemask och har inte heller då noterat några biverkningar.

Några ord om sjukdomen echinococcos...
Sjukdomen är inte farlig för hundar, men är extremt farlig för människor. Parasiten utvecklas i tarmen hos hunddjur och de mikroskopiskt små äggen sprids i avföringen och kan på så sätt via damm från pälsen smitta människa, en annan smittväg är bär och svamp. Hos människor utvecklas parasiten som dyntblåsor i levern eller hjärnan. Sjukdomen är obotlig och kan vara dödlig. Sjukdomen kräver livslång behandling och i vissa fall levertransplantation. I områden med många smittade rävar (främst i Alpregionen) påvisas årligen omkring 10 fall per miljon invånare. Problemet är alltså inte att många människor drabbas, utan att sjukdomen är så pass allvarlig.

Information om inresa (återresa till Finland) http://www.roukavirasto.fi/sv/
Information om resa till Sverige 
http://www.jordbruksverket.se/

RABATTKORT Vi har rabattkort på avmaskningar här på kliniken, vilket innebär att man får en stämpel per avmaskning och 10e gången betalar man endast för avmaskningstabletten.


Fästingmedel

Här har vi samlat information om de fästingmedel som vi säljer på kliniken.
Vi har även fästingplockare i butiken!

Bravecto
, för hund och katt
- Tuggtablett (enbart för hund) eller spot-on lösning (droppar i nacken, för både hund och katt)

- Mot fästingar och loppar
- Säkert att använda till valp över 2 kg och 8 veckor
- Säkert att använda till avelsdjur/dräktiga/digivande tikar
- Verkar upp till 12 veckor

Seresto
, för katt och hund
- Halsband
- Mot fästingar, pälsätande löss och loppor
- Säkert för valpar över 7 veckor
- Ej till dräktiga och digivande tikar
- Verkar upp till 8 mån

Effipro, för katt och hund
- Spoton-preparat
- Mot fästingar och loppor
- Säkert för kattungar över 8 veckor eller kattungar över 1 kg
- Säkert för valpar över 8 veckor eller över 2 kg
- Verkar i ca 2-4 veckor

Bayvantic, för hund
- Spoton-preparat
- Mot fästingar och loppor
- Effekten minskar om hunden simmar ofta
- Säkert till valpar över 7 veckor och över 1,5 kg
- Går att använda under dräktighet och laktation
- Verkar upp till 3-4 veckor

Credelio, för katt och hund

- Tablett som verkar 1 månad

Nexgard, för hund

- Tablett som verkar i en månad, 3 tabletter i en förpackning. 

Simparica, för hund

-Tablett som verkar i en månad, 3 tabletter i en förpackning.

 

 


Mikrochipmärkning för hund och katt

Här på kliniken id-märker vi djuren med ett mikrochip där vi förutom att identifiera djuret eletroniskt även kan läsa av djurets temperatur, detta besparar både tid för oss och obehag för djuret.


Bortsprungna djur

Om man ser en ensam hund kan man ta fast den om hunden självmant kommer till en. Gå ej nära/ta fast en aggressiv hund. Om hunden kan orsaka farosituation t.ex vid större väg -> kontakta 112. Om du ser en ensam hund på rymmen kan mani meddela t.ex Maries djurhem eller Bortsprungna djur på Åland på Facebook. Ni kan också kontakta oss på Ålands Smådjursklinik för att se ifall vi har identifikationsnummer på djuret. Om du får fast hunden -> kolla halsbandet ifall där finns ev kontaktuppgifter. Är hunden skadad eller sjuk, kontakta veterinär.


Smådjursbegravningsplatsen Ekbacken

Ekbacken är en begravningsplats för husdjur. Det är en naturgravplats med brgränsat underhåll.

Vill man begrava sitt husjur på Ekbacken finns två alternativ- Att man begraver sitt djur själv eller att personalen bakom ekbacken begraver djuret åt er.

Om man väljer att begrava djuret själv åker man ut till Ekbacken, letar upp en tom gravplats, begraver sitt djur och efteråt meddelar nummer på gravplatsen samt era kontaktuppgiter till ekbacken@akd.ax. Man får sedan ett gravkvitto samt mer information om Ekbacken. De finns alltid färdig grävda gravar som är lediga. 

Vill man ha hjälp med begravingen kan man kontakta Linda Pihl på 040-7025569.

Priser (Gäller från 1.4.2021)

Djurägaren ombesörjer begravning 60€

Ekbacken ombesörjer begravning 150€.


Vägbeskrivning till Smådjursbegravningsplatsen Ekbacken
Kör väg 4 mot "Geta"
Kör 1200 m från Mattssons i Godby, sväng mot "Grelsby"
Kör 400 m sväng höger "Stornäs"
Kör 700 m sväng höger "Lillövägen" Skylt "Smådjurs begravningsplats"
Kör 900 m sväng vänster Skylt "Smådjurs begravningsplats"
Kör 500 m framme.

Vid frågor kontakta ekbacken@akd.ax