Tips & råd för din hundAVMASKNINGSRUTINER FÖR HUND

Man bör alltid välja ett så "smalt" avmaskningsmedel som möjligt, för att undvika resistensutveckling hos inälvsparasiterna. Om man är osäker på vilken typ av parasit hunden är infekterad med, kan man skicka ett avföringsprov för analys. De flesta avmaskningsmedlen är receptfria och kan köpas på apoteket.

Spolmask

Hundvalpar har nästan alltid spolmaskar - de smittas av sin mamma (i livmodern och via mjölken), hur väl avmaskad hon än är.

Vuxna hundar, som inte äter rått slaktavfall, rått kött eller rå fisk har sällan andra inälvsparasiter än spolmask. De smittas när de får i sig ägg och larver från miljön.Hundar har sällan symtom av spolmaskarna, men vid kraftig infektion - framför allt hos valpar - kan man se dålig tillväxt, avmagring, dålig pälskvalitet och diarré.

Trots regelbunden avmaskning kan man aldrig eliminera alla spolmaskar hos en individ, men man kan hålla antalet spolmaskar nere. Detta är viktigt, eftersom spolmasklarver i sällsynta fall kan smitta människa och ge upphov till skador i olika organ. Det är framför allt barn som kan drabbas, om de äter jord eller sand med spolmasklarver i.

Valpar avmaskas vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder samt vid 6 månaders ålder. Tiken avmaskas samtidigt med valparna. Vuxna hundar behöver inte avmaskas rutinmässigt.

Bandmask

Bandmask kan ses hos hundar som äter rått slaktavfall, rått kött eller rå fisk samt hos hundar som vistats utomlands. Den bandmask som finns på kontinenten (dvärgbandmask) kan smitta till människa via hundens avföring. Det är en ytterst allvarlig och svårbehandlad sjukdom hos människa, som leder till att vätskefyllda blåsor bildas i inre organ, även hjärnan.

Bandmaskinfektioner hos hundar är ofta symtomfria - det enda som ses är maskarna i pälsen runt analöppningen eller i avföringen (ser ut som tillplattade risgryn) och ibland klåda runt anus.

Normalt räcker det med en engångsbehandling med Droncit eller Milbemax (de senare har även effekt mot spol-, hak- och piskmask).

Avmaskning dräktiga tikar och valpar

Avmaska inte före 40 dagars dräktighet, pga risk för fosterskador.

Från och med 40:e dräktighetsdygnet kan man avmaska dagligen till och med 14 dygn efter valpning och på sätt hindra att valparna smittas av mamman. Annars bör valparna (och tiken) avmaskas sammanlagt 5 gånger med 2 veckors intervall efter andra levnadsveckan.

Hos vuxna friska hundar ligger spolmasken helt inaktiv inkapslad i kroppsvävnaderna och därmed oåtkomligt för de flesta sorters maskmedel. Därför är det ofta onödigt att avmaska fullt friska hundar om de inte vistas i riskmiljöer, tex kennlar, eller äter andra hundars avföring.

Hos sjuka hundar och hos dräktiga tikar aktiveras masken och på så sätt smittas de flesta valpar som föds om inte tiken blev ordentligt avmaskad (enligt ovan) när hon var valp.

28-dagars avmaskningen

Avmaskning för att hålla hunden kontinuerligt resklar mellan Sverige och Åland.

Först ges två behandlingar. Dessa kan ges två dagar i följd. En särskild anteckning om detta görs i passet av veterinären. Därefter ges avmaskning kontinuerligt med högst 28 dagar mellan. Behandlingen bekräftas av veterinär i passet. Vi skickar kallelse per e-post inför nästa behandling. Kostnaden för behandlingen är 26,30€ plus medicinkostnad 2-15€ beroende på sort och mängd. Man får ett rabattkort som fylls i vid varje avmaskning, den 10 gången är gratis och då betalar man bara för tabletterna. Sedvanlig rabatt ges när samma ägares hundar behandlas samtidigt. Avmaskningen kan ske under drop-in tiden onsdag kvällar kl 16.30-18.00.
Glöm inte giltig rabiesvaccination ! 

Val av maskmedel
Om man inte misstänker att hunden bär på spolmask undviker man kombinationspreparat och använder ett preparat som specifikt har effekt mot bandmask. På så sätt minskar man risken för resistensutveckling. Än så länge har vi inte hört talas om resistensproblem hos bandmaskar

DIET VID AKUT MAG-/ TARMKATARR HOS HUND

Se till att hunden får i sig tillräckligt med vätska. Varje förlorad mängd vätska via kräkning eller diarré bör ersättas med minst lika stor mängd vätska, dvs 1/4-1 dl vätska efter varje avföringstillfälle. Vid kraftiga kräkningar/diarré kan det behövas upp till 1 dl vätska/kg kroppsvikt och dygn.

Ge prebiotika såsom Enteromicro, Canikur, Canicur Pro, Fortiflora eller Diarsanyl (oral pasta) eller motsvarande enligt anvisning på förpackningen. Dessa är dietiska fodertillskott som innehåller ämnen som skyddar tarmväggen, tar bort skadliga bakterier och substanser från tarmen, ger extra energi samt återställer salt- och vätskebalansen. Du kan köpa Canikur och Diarsanyl hos oss och på apotek eller zoobutik.

Hunden ska ha fri tillgång till vatten, dock ej vid intensiva kräkningar, för då måste vattnet/vätskeersättningen ransoneras i små portioner och ges ca 1 gång per timme. Vid kraftig diarré/kräkningar och då inte någon av ovannämnda produkter kan ges, ges istället färdigt preparat för vätskeersättning tex Aptus Nutrisal. Dessa produkter finns hos oss på Ålands Smådjursklinik.

På apoteket kan du hitta motsvarande produkter för människor tex Sempers vätskeersättning eller Osmosal.
Man kan även göra en hemmagjord vätskeersättning (½ liter ljummet vatten, 1 msk druvsocker/honung, ½ tsk salt, 1 krm bikarbonat/bakpulver) i stället för eller som komplement till vatten.

Diet

Ta bort den vanliga maten och ge istället dietmat. Överkokt ris är skonsamt för magen (koka med mer vatten och längre tid än kokanvisningen). Blanda två delar välkokt ris eller blötlagt puffat (osockrat) ris med en del lättsmält magert kött/fisk/mjölkprodukt t.ex. kokt hackat kycklingkött, nötfärs, sej eller grynost.

Alternativt kan man ge ett lättsmält dietfoder såsom Hill's I/D eller Royal Canins Intestinal som finns som både burk- och torrfoder. Dessa foder är veterinärordinerade dietfoder som inte finns i vanliga zoobutiker men de finns att köpa i vår butik.

Dieten ges i småportioner flera gånger/dag under 3-7 dagar eller tills avföringen normaliserats. När hunden inte haft kräkningar eller diarré på ett dygn, övergår man successivt till den normala dieten, dvs blanda först i ytterst liten mängd normalfoder i risdieten.

Man får gärna komplettera med probiotika, dvs mikroorganismer som är gynnsamma för tarmsystemet, t.ex Tehobact pulver, Enteromicro, Biobak  eller motsvarande (även probiotika för människor som gefilusdroppar, lactophilus pulver, Pan-Acido kapslar kan vara gynsamma).

OBS! Kontakta oss om dieten inte har effekt inom 1-2 dygn, om hunden är slö, har feber, blodiga kräkningar eller blodig diarre.

DOPINGREGLEMENTE FÖR HUND

Syftet med kennelklubbarnas antidopingreglementet är att endast friska hundar ska delta i tävlingar och utställningar, medan sjuka och konvalescenter ska vila hemma tills de har tillfrisknat. Ett annat syfte är att tävlingarna ska vara hederliga, opartiska och rättvisa.

Den person som ansvarar för hunden (hundens ägare eller avtalsenlig ägare) svarar alltid för att hunden inte deltar i utställningar eller tävlingar när den är sjuk och/eller under medicinering och inte heller under den karenstid läkemedlen påkallar eller under den tid läkemedlen eller resterna av dessa inte har avgått från hundens kropp.

Karenstiden efter medicineringen räknas från den dag då läkemedlet sist gavs. Speciellt efter större åtgärder är det skäl att hundägaren rådslår med veterinären om när hunden åter kommer att vara tävlingsduglig.

Karenstiderna uppdateras kontinuerligt så det är viktigt att kontrollera den senaste informationen på Kennelklubbens webbsidor.

Exempel på karenstider:

 • Då vaccin gått ut och ny vaccination gjorts: 14 dygn
 • Antibiotika (injektion/via munnen): 7 dygn
 • Smärtstillande läkemedel, t.ex. Rimadyl: 28 dygn
 • Antibiotika/kortison på hud, ögon, öron: 7 dygn
 • Kortikosteroider ("kortison"), omfattar preparat mot ormbett: 14 dygn
 • Allmänna anestetika (sövning): 28 dygn
 • Lugnande medel (sedering): 28 dygn (i vissa fall 7 dygn)
 • Uppskjutande av löptid samt kemisk kastration: 6 månader. Naturläkemedel, homeopatläkemedel: 14 dygn
 • Observera att reglerna i Finland (inte Sverige) även gäller efter sedering/sövning i samband med höftledsröntgen.
 • För hundar som ständigt medicineras, t.ex. vid epilepsi, hypotyreos, kan man söka dispens.

FÖREBYGGANDE TANDVÅRD HOS HUND

Problem med tänderna är mycket vanligt hos hund. Det börjar med plack - mjuka beläggningar av bakterier på tänderna (det ser ut som en gul hinna). När dessa förkalkas, bildas tandsten - en hård, skrovlig, brunaktig beläggning. Om detta inte åtgärdas, orsakar det dålig lukt, tandköttsinflammation och på sikt tandlossning. Detta är obehagligt och smärtsamt för hunden och bör åtgärdas så fort som möjligt.
Infektion i tandköttet kan också sprida sig till inre organ och där orsaka skador. Hundar med hjärtsjukdom är speciellt utsatta för detta.

Några sätt att förbättra Din hunds munhygien Regelbunden tandborstning - helst dagligen, men 2-3 gånger/vecka är bättre än ingen gång- är det bästa sättet att förebygga sjukdomar i tänder och tandkött. Det är lika viktigt att vänja valpen vid tandvård som kloklippning och pälsvård. Använd speciell ezymatisk tandkräm avsedd för djur.

 1. Tuggmotion - Ge Din hund regelbundet tuggben, hårda kex och rejäla tuggleksaker. Det finns tuggprodukter som är behandlade med samma enzymer som finns i tandkrämen och som effektivare motverkar tandstensbildning.

 2. Foder - Torrfoder som ges torrt är mycket bättre för tänderna än blötlagt torrfoder och burkmat. För hundar med snabbt återkommande tandproblem kan man ge vanligt butiksfoder med särskild anpassning för hundar med lindriga tandproblem, tex Hill's Oral Care eller Waltham Royal Canin Dental&Skin och till hundar med allvarligare tandproblem finns veterinärordinerade specialfoder tex Hill's t/d, eller Waltham Royal Canin Dental, dessa foder har en mekaniskt rengörande effekt på tänderna.

 3. Kosttillskott. Plaque Off är ett algpulver som strös på maten och som motverkar tandstensbildning, eller gör befintlig tandsten mjukare och därmed lättare att avlägsna, samt förhindrar dålig andedräkt.

 4. Desinficerande preparat tex Virbac Hexarinse och Parodongyl ordineras av veterinär när tandköttet har blivit inflammerat.

 5. Titta Din hund i munnen regelbundet. Var uppmärksam på beläggning på tänderna, rodnad i tandköttet, skador på tänderna och dålig andedräkt. Vid något/några av dessa symtom, bör Du kontakta veterinär för att få det åtgärdat.

Medelålders och äldre hundar, framför allt av småväxta samt trubbnosiga raser, kan behöva få tandstenen avlägsnad 1-2 gånger/år. I Smådjursklinikens butik har vi många olika tandvårdsprodukter.

VACCINATIONSRUTINER FÖR HUND

När du vaccinerar din hund hos oss skickar vi påminnelse då det är dags för nästa vaccination.  

Valpsjuka, HCC (smittsam leversjukdom) och parvo (kallades förut hundpest) är numera ovanliga sjukdomar i Finland. Detta tack vare att de flesta hundar blir effektivt vaccinerade mot dessa sjukdomar. Däremot ska man inte tro att sjukdomarna är utrotade och det är därför mycket viktigt att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd hos våra hundar, framför allt nu då det blir allt vanligare att man reser över gränserna med sin hund.

Grundvaccination Valpsjuka + HCC + Parvo + eventuellt tillägg med kennelhosta:
Valpar vaccineras en gång då de är minst 12 veckors ålder efter att de avmaskats minst en gång (se avsnittet om avmaskning). Vissa uppfödare låter påbörja grundvaccinationen redan vid 8 veckors ålder och då ger man den andra vid 12 veckor.
Revaccination: Vart tredje år, kennelhosta varje år.


Kennelhosta:
Vaccination rekommenderas till hundar som träffar många andra hundar, särskilt vid inomhusutställningar eller vid träningar och tävlingar, samt till hundar som vistas i kennel eller på hundpensionat. Kennelhostevaccinet är giltigt ett år. Det kan ges tillsammans med valpsjuke-HCC-parvovaccinet eller skilt. Ger man det skilt finns det både i injektionsform och som nässpray (intranasalt). Nässprayen har en bredare verkan.

Rabies:
Ges till hundar som ska resa, jaga, delta i tävlingar och utställningar. För att vara giltigt för resa måste vaccinationen vara minst 3 veckor gammal men inte äldre än vaccinets giltighetstid.
Rabiesvaccinet kan ges vid 12 veckors ålder.
Revaccination: Ett år efter första vaccinationen och därefter vart tredje år. 

Observera att utställningsarrangörer tex i Polen och Balticum kan ha andra vaccinationsregler.

ÅKSJUKA

En del hundar, framför allt valpar blir åksjuka vid bilåkning. Oftast försvinner problemet när hunden blir äldre, men ibland kvarstår åksjukan livet ut.Ett sätt att försöka komma till rätta med åksjuka hos valpar är att ta korta bilturer som slutar med något positivt, t.ex. en skogspromenad. Detta kan många gånger räcka, men tar ofta flera månader innan det har effekt. Vuxna hundar behandlar man ofta med olika typer av lugnande medel.

Symtomen kan vara flera:
- intensivt flåsande
- hunden dreglar mycket
- trötthet och slöhet
- kräkningar
- nervositet och oro
- hyperaktivitet (hunden hoppar och far runt i bilen, vilket givetvis är trafikfarligt))

En metod för att åtgärda åksjuka är att använda sig av DAP, som är ett syntetiskt framställt feromon (doftämne). DAP är hundens lugnande feromon och påverkar hunden så att den känner sig trygg och harmonisk, men har ingen sederande effekt och påverkar därför inte hundens medvetandegrad. Spraya hundens plats i bilen strax före avfärd, innan hunden får hoppa in i bilen. Effekten kan sitta i upp till 6-12 timmar och sprayningen upprepas vid behov.Om åksjukan är kraftig kan det behövas läkemedel, kontakta kliniken.

ÖVERVIKT HOS HUND

Övervikt är ett mycket vanligt problem hos våra hundar.Redan en lätt övervikt leder till försämrad livskvalitet för hunden - den får svårare att röra sig, svårare att hålla sig ren och tål värmen på sommaren sämre. Övervikt ökar också belastningen på rygg och leder, med risk för förslitningsskador på sikt. Överviktiga hundar med samtidig hjärtsjukdom riskerar dessutom att hamna i hjärtsvikt tidigare, eftersom hjärtat påfrestas extra av hundens övervikt.

Sjuklig fetma, det vill säga mer än 15% av hundens idealvikt medför risk för hunden att drabbas av en rad olika följdsjukdomar:

 • Diabetes mellitus (sockersjuka)

 • Rygg- och ledproblem. Varje hekto övervikt innebär en ökad belastning på rygg och leder, framför allt hos den äldre hunden som kanske redan har ledförändringar och en försämrad muskelstyrka.

 • AndningsbesvärVid övervikt lagras överflödigt fett även i bröst- och bukhåla, vilket ger ett minskat utrymme för lungornas arbete. Hunden får sämre ork och blir fortare andfådd. Dvärghundar som är överviktiga kan dessutom få en mycket besvärlig hosta som beror på att luftstrupen kollapsar.

Orsaker till övervikt

 • För mycket mat - Observera att detta inkluderar alla eventuella smakbitar hunden får.

 • För lite motion.

 • Kastrering - Kastrerade hundar har lättare för att bli överviktiga på grund av minskad ämnesomsättning och ökad aptit.

 • Ålder - Äldre djur rör sig ofta mindre och gör därför av med färre kalorier.
 • Medicinska sjukdomar - Vissa medicinska sjukdomar medför sjuklig övervikt, t.ex. nedsatt produktion av sköldkörtelhormon, så kallad hypothyreos.

 

Hur ser man att hunden är överviktig?

På en överviktig hund känner man inte revbenen tydligt. Hunden har ingen tydlig midja. Överviktiga hundar är ofta mer ovilliga att röra sig och blir lättare andfådda.
Om Du är osäker på Din hunds vikt är Du välkommen att komma in med hunden för gratis vägning och kontroll hos någon av våra kostrådgivare.

Viktminskningsprogram

Om Din hund behöver gå ner i vikt rekommenderar vi ett bantningsfoder som har en högre andel osmältbara fibrer, vilket ger bättre mättnadskänsla. Våra sköterskor hjälper Dig att upprätta ett viktminskningsprogram som är speciellt anpassat efter Din hunds behov. Du får ett diagram med hundens nuvarande vikt och önskvärd målvikt och vi rekommenderar att Du kommer in med hunden för regelbundna kontrollvägningar, så vi kan följa upp viktminskningen. Detta hjälper vi Dig med kostnadsfritt.