Tips och råd för din katt

AVMASKNINGSRUTINER FÖR KATT

Man bör alltid välja ett så "smalt" avmaskningsmedel som möjligt, för att undvika resistensutveckling hos inälvsparasiterna. Om Du är osäker på vilken parasit katten är infekterad med, rådgör med oss. De flesta avmaskningsmedlen är receptfria och kan köpas på apoteket.

Spolmask

Kattungar har alltid spolmask - de smittas av sin mamma när de diar, hur väl avmaskad hon än är.

Vuxna katter har sällan symtom av spolmask, men vid kraftig infektion - framför allt hos kattungar - kan man se dålig tillväxt, avmagring, dålig pälskvalitet och diarré.

Trots regelbunden avmaskning kan man aldrig eliminera alla spolmaskar hos en individ, men man kan hålla antalet spolmaskar nere. Detta är viktigt, eftersom spolmasklarver i sällsynta fall kan smitta människa och ge upphov till skador i olika organ. Det är framför allt barn som kan drabbas, om de äter jord eller sand med spolmasklarver i.

Avmaskning:

Kattungar avmaskas med tex Mirrix pasta vid 2, 4, 6, 8 och 10 veckors ålder och sedan vid 6 månaders ålder. Modern avmaskas samtidigt med ungarna.

Bandmask

Bandmask ses hos utekatter som tar bytesdjur samt hos katter som får rått slaktavfall, rått kött eller rå fisk.

Ofta är katter med bandmask symtomfria. Det enda som brukar märkas är maskarna i avföringen eller att de fastnat i pälsen i baken (ser ut som rörliga tillplattade risgryn). Katter som är ute bör avmaskas mot bandmask var tredje till var fjärde månad.

Avmaskning:

Det räcker med en endagsbehandling med Droncit alternativt Drontal, Milbemax eller Profender (de tre senare har även effekt mot spol- och hakmask och de två senare är receptbelagda). Profender är inte en tablett utan ett spot on-preparat som droppas i nacken och sugs in i kroppen via huden.

FÖREBYGGANDE TANDVÅRD HOS KATT

Problem med tänderna är mycket vanligt hos katt. Det börjar med plack - mjuka beläggningar av bakterier på tänderna (det ser ut som en gul hinna). När dessa förkalkas, bildas tandsten - en hård, skrovlig, brunaktig beläggning. Om detta inte åtgärdas, orsakar det dålig lukt, tandköttsinflammation och på sikt tandlossning.

Hos katter med eftersatt munhygien är det dessutom vanligt med en kariesliknande tandsjukdom, FORL. Den drabbar tändernas sidoytor, och inte tuggytorna som hos människa. Den börjar ofta under tandköttskanten, där den kan vara svår att se, och sprider sig sedan ut över tanden. Detta är mycket smärtsamt för katten och leder till slut till att tandens krona fräts sönder och lossnar, medan rötterna oftast sitter kvar.

Infektion i tandköttet kan också sprida sig till inre organ och där orsaka skador.

Några sätt att förbättra Din katts munhygien

  1. Regelbunden tandborstning - helst dagligen, men 2-3 gånger/vecka är bättre än ingen gång- är det bästa sättet att förebygga sjukdom i tänder och tandkött. Det är viktigt att börja vänja kattungen redan från liten, så den tidigt lär sig acceptera att man gnuggar den i munnen. Man skall använda speciell ezymatisk tandkräm avsedd för djur.

  2. Foder - Torrfoder är mycket bättre för tänderna än burkmat. Till katter med snabbt återkommande tandproblem, framför allt raskatter och trubbnosiga katter, kan man ge vanligt butiksfoder med särskild anpassning för katter med lindriga tandproblem, tex Hill's Oral Care och till katter med allvarligare tandproblem finns veterinärordinerade specialfoder tex Hill's t/d, eller Waltham Royal Canin Dental Care, dessa foder har en mekaniskt rengörande effekt på tänderna.

  3. Kosttillskott. Plaque Off är ett algpulver som strös på maten och som motverkar tandstensbildning, eller gör befintlig tandsten mjukare och därmed lättare att avlägsna, samt förhindrar dålig andedräkt.

  4. Desinficerande preparat tex Virbac Hexarinse och Parodongyl ordineras av veterinär när tandköttet har blivit inflammerat.I Smådjursklinikens butik har vi många olika tandvårdsprodukter.Titta Din katt i munnen regelbundet. Var uppmärksam på beläggning på tänderna, rodnad i tandköttet, skador på tänderna och dålig andedräkt. Vid något/några av dessa symtom, bör Du kontakta veterinär för att få det åtgärdat.

  5. Medelålders och äldre katter, framför allt raskatter och trubbnosiga katter, kan behöva få tandstenen avlägsnad 1-2 gånger/år.

KASTRERING och "STERILISERING" AV KATT

Varför ska man låta kastrera sin katt?
Vi rekommenderar att alla katter som inte är tänkta att användas i avel ska kastreras. Fortfarande föds många oönskade kattungar och därför är det viktigt att minska förekomsten av hemlösa katter genom att kastrera innan de blir könsmogna vilket sker mellan 6 och 10 månaders ålder, beroende på vilken tid på året de är födda. Lägsta rekommenderade ålder är 4 månader men man kan göra undantag från fyramånadersregeln för t ex katthemskatter om man vill försäkra sig om att de inte fortplantar sig efter adoptionen.


Okastrerade katter, framför allt hankatter, vandrar mycket längre sträckor än kastrerade katter och löper därför större risk att råka ut för olyckor eller att springa bort. De försvarar också sitt revir mer och hamnar därför ofta i slagsmål med andra katter. I samband med parningar och slagsmål riskerar de att få eller föra över smittsamma sjukdomar. En kastrerad katt lever därför ofta längre än en okastrerad katt.

Könsmogna hankatter brukar bli oroliga, jamar och vill ut, urinen luktar starkare och de kan också börja urinmarkera på oönskade ställen. Operationen innebär att testiklarna tas bort och katten förlorar då sin könsdrift.

Honkatter är könsmogna från sitt första löp. När en katt löper brukar hon jama mycket, de "bjuder ut sig" genom att stryka sig mot sin ägare och svanka rygg. Katter löper oftast ca 1 vecka, har uppehåll i 2 veckor och löper sedan igen. Operationen som felaktigt brukar kallas för "sterilisering" innebär antingen att enbart äggstockar eller både äggstockar och livmoder tas bort och katten kommer då inte att löpa mer.

Kastrerade katter går lätt upp i vikt, så det kan vara klokt att ge katten ett foder med minskat kaloriinnehåll efter kastrationen, i vår butik har vi olika sorters foder för olika behov. Vuxna katter skall inte ha fri tillgång till foder, vare sig burkmat eller torrfoder.

P-piller till katt

P-piller innehåller ett hormon som gör att katten inte löper. Det ska ges 1 gång i veckan, alltid på samma veckodag. En del katter, framför allt raskatter, måste få p-piller lite oftare för att inte löpa. P-pillren måste ges under hela kattens liv, för katter kommer inte in i klimakteriet - de löper hela livet.

Katten ska ha löpt en gång innan man påbörjar behandlingen. Det är mycket viktigt att man vet säkert att katten inte är dräktig, när man ger det första pillret. Skulle katten vara det, kan hon få problem vid förlossningen om hon får p-piller. Eftersom p-pillren innehåller hormon och ska ges under kattens hela liv, finns det risker för biverkningar. En del katter kan få livmoderinflammation. P-pillren kan också stimulera tillväxten av juvertumörer, vilket är allvarligt, eftersom de flesta juvertumörer hos katt är elakartade. Därför är det mycket bättre för katten (och även för plånboken, om man slår ut kostnaden för p-piller på flera år) att låta kastrera sin honkatt!

Katter som fått en kull ungar kan börja löpa och därmed bli dräktiga igen redan några veckor efter förlossningen. Om katten ska behålla sina ungar, börjar man ge p-piller 2 veckor efter förlossningen. Om man låter avliva kattungarna, börjar man med p-piller direkt efter förlossningen.

VACCINATION

När du vaccinerar din katt hos oss skickar vi påminnelse då det är dags för nästa vaccination.  

Kattpest

Kattpest är en mycket smittsam virussjukdom som alla katter bör vaccineras mot. Sjukdomen är allvarlig, med diarré och kräkningar samt ibland nedsatt immunförsvar och kan många gånger leda till döden, även om katten intensivbehandlas på klinik. Observera att även innekatter bör vaccineras, på grund av att viruset är så smittsamt.

Kattsnuva

Kattsnuva är en samling av olika virus som kan ge förkylningssymtom, ögoninfektioner och sår i munnen hos katter. Sjukdomen är inte dödlig, men katterna kan bli rejält sjuka och de kan få problem med återkommande luftvägsinfektioner.

Vaccination

Generellt gäller att alla djur som skall vaccineras bör var friska och avmaskade. På Smådjurskliniken använder vi vaccin som innehåller komponenter mot kattpest och kattsnuva.

Grundvaccination

Kattungar vaccineras två gånger: första gången tidigast vid 12 veckors ålder, och andra gången efter 3-4 veckor. De bör ha avmaskats minst en gång (se avsnittet om avmaskning). Är katten under ett år vid första vaccinationstillfället bör den återvaccineras inom ett år.

Revaccination

Katten bör vaccineras kontinuerligt livet ut. Våra rekommendationer är att Du vaccinerar din katt vart tredje år mot kattpest och kattsnuva.

Rabies

Katter som ska resa utomlands eller delta i utställningar måste vaccineras mot rabies. Den första vaccinationen kan ges från 12 veckor men vi rekommenderar från 16 veckors ålder och uppåt. Revaccination görs ett år efter grundvaccination om djuret är yngre än ett år gammalt vid vaccinationstillfället. Därefter vartannat år eller vart tredje år beroende på val av vaccin.

Om du ska resa till Sverige med din katt före 1 januari 2012, behöver ett blodprov tas för att kontrollera att katten har bildat tillräckligt mycket antikroppar mot rabies. Detta blodprov får tas tidigast 120 dagar efter den senaste vaccinationen. För att öka sannolikheten för ett godkänt blodprovssvar kan katten grundvaccineras två gånger, med fyra veckors intervall. Efter 1 januari 2012 räcker det med endast vaccinationen mot rabies för att få resa med din katt till Sverige. Observera att katten måste vara id-märkt och ha ett EU-pass för att få resa utomlands.

ÖVERVIKT HOS KATT

Övervikt är ett mycket vanligt problem hos våra katter.

Redan en lätt övervikt leder till försämrad livskvalitet för katten - den får svårare att röra sig, svårare att hålla sig ren och tål värmen på sommaren sämre. Övervikt ökar också belastningen på rygg och leder, med risk för förslitningsskador på sikt. Överviktiga katter med samtidig hjärtsjukdom riskerar dessutom att hamna i hjärtsvikt tidigare, eftersom hjärtat påfrestas extra av kattens övervikt.

Sjuklig fetma, det vill säga mer än 15% av kattens idealvikt (på en normalstor katt motsvarar detta endast 600 g!) medför risk för katten att drabbas av en rad olika följdsjukdomar:

  • Diabetes mellitus (sockersjuka) Det är så gott som uteslutande överviktiga katter som drabbas av diabetes. Framför allt katter som väger mer än 6 kg är i riskzonen.

  • Rygg- och ledproblem. Varje 100 g övervikt innebär en ökad belastning på rygg och leder, framför allt hos den äldre katten som kanske redan har ledförändringar och en försämrad muskelstyrka.

  • Andningsbesvär. Vid övervikt lagras överflödigt fett även i bröst- och bukhåla, vilket ger ett minskat utrymme för lungornas arbete. Katten får sämre ork och blir fortare andfådd.

  • Urineringsproblem. Svårigheter att urinera, urinering utanför kattlådan, blod i urinen, urinstenar eller kristaller i urinen är ganska vanliga problem hos katt. Risken att drabbas av dessa sjukdomar ökar kraftigt vid övervikt.

  • Orsaker till övervikt. För mycket mat - Observera att detta inkluderar alla eventuella smakbitar katten får. De flesta katter klarar inte att reglera sitt kaloriintag själva om de har ständig tillgång till mat. Med andra ord katter skall inte ha fri tillgång till vare sig burk- eller torrfoder, utan de mår bäst om de utfodras vid regelbundna tider, tex frukost.

 

Hur ser man att katten är överviktig?

På en överviktig katt känner man inte revbenen tydligt. Katten har ingen tydlig midja. Överviktiga katter är ofta mer ovilliga att röra sig och blir lättare andfådda.
Om Du är osäker på Din katts vikt är Du välkommen att komma in med den för gratis vägning och kontroll hos någon av våra kostrådgivare.

Viktminskningsprogram

Om Din katt behöver gå ner i vikt rekommenderar vi ett bantningsfoder som har en högre andel osmältbara fibrer, vilket ger bättre mättnadskänsla. Våra sköterskor hjälper Dig att upprätta ett viktminskningsprogram som är speciellt anpassat efter Din katts behov. Du får ett diagram med kattens nuvarande vikt och önskvärd målvikt och vi rekommenderar att Du kommer in med katten för regelbundna kontrollvägningar, så vi kan följa upp viktminskningen. Detta hjälper vi Dig med kostnadsfritt.