Laserbehandling

Laserbehandling kan användas i väldigt många olika områden med många fördelar.
Lasern tränger in på djupet i muskler och vävnader på ett sätt som andra typer av behandlingar inte kommer åt. När lasern träffar muskeln sprids ljuset flera vägar och tränger in på djupet. Det finns olika typer av laser och de kraftfullare lasermaskinerna har kortare program och måste vara i rörelse hela tiden, det finns även alternativ att kunna göra punktbehandling med dem. De svagare används för att punktbehandla.

Lasern kan användas på skadade, ömma och stela vävnader.  Den kan förbättra komplicerade sårläkningar genom att stimulera cirkulationen i vävnaden. Det kan även ha god effekt på nervskador då den tränger in på djupet och sätter igång cirkulation och därmed blodflödet.  Många patienter framförallt i äldre ålder som lider av kroniska smärtor kan få en bättre levnadsstandard med regelbunden laserbehandling. Vid stukningar och sträckningar kan man reducera smärta och påskynda läkningsprocessen. Vid muskelskador kan även ärrvävnad minskas med hjälp av laserbehandling. 

 Kortfattat kan laserbehandling användas vid:

  • Främjad läkning av vävnad
  • Förbättrad sårläkning
  • Snabbare återhämtning efter nervskada
  • Förbättrad livskvalité med kronisk smärta
  • Reducerad smärta vid stukning/sträckning
  • Reducerad ärrvävnad i muskelskador