• Ålands Smådjursklinik ansvarar för att personuppgiftshanteringen inom företaget sker i enlighet med EUs dataskyddsförordning.
  • Vi lagrar personuppgifter för journalföring och bokföring. 
  • Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rätten att begära registerutdrag, rättelse eller radering. 
  • Personuppgifter som saknar syfte för lagring (t.ex kunder som är inaktiva en längre tid) raderas eller anonymiseras automatiskt.