Operation

I operationssalen utförs alla större operationer, både planerade och akuta. Under operationen ligger djuret på en värmedyna så att kroppstemperaturen hålls normal. Djuret får syre och vi använder pulsoximeter för att mäta syre- och koldioxidmättnaden i blodet samt kontrollerar hjärtfunktionen på ditt djur under narkosen.

Vi utför alla typer av mjukdelsoperationer, men ortopediska fall (ben- och ledoperationer) remitteras till kliniker i Sverige eller Finland. Eftersom vi vill att ditt djur skall må så bra som möjligt så ger vi smärtlindring före, under och efter operationsingreppet. När du kommer för att hämta hem ditt djur så får du instruktioner och råd av sköterskan eller veterinären hur du skall sköta eftervården hemma.