Röntgen

Ibland måste man komplettera undersökningen med röntgen.
Vi har en modern röntgenutrustning till vår hjälp. Vid vissa undersökningar behöver vi ge djuret sedering för att kunna ta bra bilder. När röntgenundersökningen är färdig väcker vi djuret.

HD AD-röntgen

Höftleds- och armbågsledsröntgen görs på hundar och katter i raser med avelsprogram, röntgenfotograferingen görs för att bekämpa och kartlägga bl.a. höftledsdysplasi och armbågsledsartros som till stor del är ärftligt betingade utvecklingsrubbningar och förekommer hos många raser. Höftledsdysplasi är en relativt vanlig skelettrubbning som innebär att höftledskulan har onormal form eller onormalt läge i förhållande till höftledsskålen. Det leder till förslitning av brosket i höftleden och till följd av det tillkommer benpålagringar.

Armbågsledsartros är en onormal förslitning av ledbrosket i armleden. Orsaken till förslitningen är olika typer av tillväxtrubbningar i och runt armbågsleden. Även denna åkomma leder till benpålagring i leden och det är dessa man kan se på röntgen. På hundar görs fotograferingen efter 12 månaders ålder, vissa större raser skall vara över 18-24 månader. FKK har alla uppgifter som gäller för just din ras, men generellt bör man vänta tills hunden är färdigväxt och välmusklad. Länk till FKK här: Rasspecifika specialvillkor 2019

När din hund kommer för officiell höftleds- eller armbågsledsröntgen får den sedering (en lugnande injektion), detta är obligatoriskt. Detta för att hunden skall ligga alldeles avslappnat, vilket krävs vid skelettfotografering för att få bästa möjliga skärpa. Vi avråder att röntga tikar under löpet då lederna kan bli något förslappade och resultatet missvisande. Bilderna skickas till Finska Kennelklubben för avläsning och registrering och resultatet blir sedan officiellt. Vi har ett direkt röntgensystem, vilket ger bilder av hög kvalitet samt en snabb och smidig hantering.


Karenstider:

Dex/medetomidin/domitor m.fl  xx dygn

Butorfanol (Alvegesic m.fl i lågdos i kombination med sedativum
vid undersökning av friskt och symtomfritt djur

28 dygn Checklista inför officiell höftleds- och armbågsledsröntgen:

För en officiell hälsoundersökning behövs en remiss. Genom att betala remissen registreras undersökningsresultatet till hunden och resultatet syns i avelsdatasystemet. En förhandsbeställd remiss är betydligt förmånligare. Ifall du inte har gjort remiss på förhand gör veterinären remissen på kliniken. Beställaren får instruktioner för betalning av remiss per textmeddelande och/eller e-post. Obs! textmeddelande blir automatiskt på finska, men via mejl får man instruktionerna på svenska!

Beställ och betala remiss här!

- Hunden skall vara ID-märkt

- Hunden får gärna vara rastad

- 12 timmars fasta (vatten är ok)

- Ej löper

- Registreringsbeviset 

 

HD röntgen  
från 131 €
HD+AD röntgen 
från 159 €
Tillkommer registreringsavgift FKK

 

För mer info:

https://www.kennelliitto.fi/sv/avel-och-halsa/hundens-halsa/officiellahalsoundersokningar